Databitat

La informació de l’edifici
ara és més accessible que mai.


Què s’ha construït, qui n’és el responsable, quins problemes apareixen, quin és el resultat de la inspecció tècnica de l’edifici, quin consum d’energia hi ha durant la nit, quin és el valor de l’immoble, quina és la valoració del confort… Tenir aquesta informació a l’abast de la mà facilita el manteniment dels edificis, en redueix els costos d’explotació i millora el confort dels usuaris.